• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kluczowym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie. Każdy kto zamierza inwestować pieniądze, musi zarządzać pewną ilością własnych bądź też obcych środków finansowych. Inwestorem ma prawo być postać fizyczna, jak oraz figura prawna, reprezentowana przez wszystkich uczestników rynku – Proinnowacyjne usługi. W praktyce świadczy to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, firmy, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, których kluczowym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje finansowe, to naturalnie dzięki którym można umieszczać kapitał. W tego rodzaju inwestycjach można wyróżnić też podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi i finansowi. Główni zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go użyczyć inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje pomiędzy nimi ścisły związek, jaki w wielu przypadkach potrzebuje udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.