• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przepisy bhp są jasno określone przez przepisy prawa. Każdy z nas powinien się z takimi przepisami zaznajomić. W tym celu wymagane jest asystowanie w organizowanych przez różne instytucje szkolenia z aspektu bhp. W szeregu przypadków udział w takim szkoleniu jest obowiązkowy, jest z góry narzucony oraz nie można odmówić udziału w takim szkoleniu bhp. To naturalnie dzięki temu mamy godziwą wiedzę o bezpieczeństwie, higienie pracy, o przepisach przeciwpożarowych. A taka mądrość jest pracownikowi niezbędna. Pracujemy w różnych miejscach, jesteśmy uczestnikami różnych sytuacji, również kłopotliwych. Wobec tego również nadzór bhp na budowie przygotowują nas, przynajmniej teoretycznie do tego, jak zachować się w wyznaczonych sytuacjach, jak zachowywać się by takie sytuacje przenigdy nie miały miejsca. A jakkolwiek w pewnych sytuacjach nie da się różnych sytuacji przewidzieć. By zwiększyć nasze bezpieczeństwo wymagane jest uczestniczenie w szkoleniach bhp, wymagane jest przyswojenie, zapamiętanie i utrwalenie sobie różnych wiadomości. Szkolenia bhp są przeprowadzane regularnie, przeważnie raz do roku.

Categories: Nauka

Comments are closed.