• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Podatki dla państwa są to świadczenia walutowe, które mają charakter obowiązkowy oraz są opłacane na rzecz kraju. Definicja traktująca podatku zawiadamia nas, że są one pobierane bez świadczenia o charakterze wzajemnym, poprzez związek publicznoprawny. To naturalnie dzięki temu, że mamy obowiązek powszechnego opłacania podatku państwo może wpływające do budżetu pieniądze przeznaczać na swoje potrzeby, i utrzymanie instytucji, które funkcjonują na rynku i mają zakres publiczny – wypróbuj komu 1%. Polskie podatki wyróżniają się czterema reprezentatywnymi cechami, jakimi są: nieodpłatność, przymusowość, publicznoprawność, oraz bezzwrotność. Są to cechy, które od chwili ich powstania są niezmienne. Wszelkiego rodzaju podatki, jakie na terenie naszego kraju istnieją podzielić można według dwóch grup. Grupami tymi są podatki dla państwa pośrednie i podatki bezpośrednie. Oprócz tego istnieje bardzo dużo rodzajów podatków jak na przykład: podatek dochodowy, spadkowy, emerytalnym czy także gruntowy. Oprócz tego istnieje również podatek ogólny, czyli VAT, zaś w jego obrębie wolno wyróżnić cło i akcyzę.

Categories: Inne

Comments are closed.